De mens achter het virus

Gepubliceerd op 19 september 2020 om 17:42

De mens achter het virus

Er moet me even iets van het hart...

Er is al een hele tijd een groot meningsverschil gaande tussen voor- en tegenstanders van de maatregelen ter bestrijding van het virus. 

Iedereen heeft hier zijn mening over en dat mag natuurlijk ook.

We leven tenslotte in een vrij land, waar vrije meningsuiting en vrijheid van gedachte opgenomen is in de mensenrechten.

Een aantal virologen, statistici, epidemiologen en zowat alle media krijgen tegenwoordig een platform om hun stem hierover te laten horen.

Ik, als simpele ziel, als mensgerichte ondernemer, maar ook als vriendin, moeder en (ziele)zusje krijg dat niet...

Mijn berichten krijgen niet het bereik wat de berichten van de media-virostatistimologen wel krijgen. Nochtans sta ik dagelijks met mijn beide voeten in het actieterrein.

Je weet wel, daar waar níet zozeer het virus, maar vooral de maatregelen momenteel de mensen ziek, bang, gestresseerd en ongelukkig maken…

Let wel, dit is helemaal geen pleidooi om alle maatregelen overboord te gooien, integendeel zelfs.

Toen de eerste golf in maart te veel slachtoffers in één keer dreigde te maken, moet ik zowat de eerste geweest zijn die vrijwillig een city-trip naar Milaan cancelde en vervolgens de lockdown heel stipt opvolgde.

Want er stonden mensenlevens op het spel! Wie de maatregelen toen niet volgde, speelde volgens mij onnodig met vuur, met mensenlevens in dit geval. 

En dat doe je niet!

Niet als je om mensen geeft!

MAAR… nu de eerste (tweede? derde?) golf reeds ver achter de rug is en het virus hoe langer hoe ‘onschuldiger’ wordt, minder ‘ziek maakt' en beter te behandelen is met minder dodelijke slachtoffers als gevolg, wat sommige media ook beweren, steekt mijn menslievendheid toch weer in alle hevigheid de kop op!

(Ik ga geen cijfers vermelden, die kan éénieder zelf nakijken op de pagina van Sciensano. Iemand die alle cijfers ‘waarheidsgetrouw’ in kaart brengt is advocaat Carine Knapen, check gerust haar pagina voor een duidelijk overzicht en klare taal hierover)

Nee, ik geef vooral om mensen, meer dan om cijfers en om virussen.

 • Ik gééf om mijn kinderen, die zoals iedereen intussen weet NIET tot de risicogroep behoren en toch dagelijks de beperkende gevolgen van mondmaskers, éénrichtingsroutes, afstandsregels en ontsmettingsgel moeten ondergaan. 
  Die hun vrijheid aan banden gelegd zien ter wille van een virus dat in België welgeteld 3 slachtoffer maakte binnen hun leeftijdscategorie! (met alle respect voor deze veel te jonge slachtoffers natuurlijk) 
  In 2019 stierven 45 jongeren (-25j) in het moordend verkeer. Waar bleven de verregaande maatregelen toen en nu? 
  Nee, hoor, laat ons voor een virus dat 3 (drie!!) jonge slachtoffers op zijn geweten heeft een jaar lang 2,5 miljoen jongeren aan banden leggen, dachten de beleidsmakers…
 • Ik gééf om ALLE kinderen die niet het geluk hebben op te groeien in een veilige thuissituatie en door de beperking van sociale contacten binnen deze onveilige bubbel moeten zien te overleven.
  Wist je dat jaarlijks meer dan 100.000 kinderen worden blootgesteld aan huiselijk geweld?
  Waar blijven de verregaande maatregelen om psychische begeleiding toegankelijker te maken en de budgetten om welzijnswerk te promoten? 
  Nee, hoor, laat ons voor een virus waar minder dan 1% van alle besmettingen aan sterft de hele economie platleggen en een schrikwekkend hoog bedrag investeren in foute mondmaskers en holle contact tracing (7,2 miljoen!)
 • Ik gééf om de bewoners van de woon(zorg)-buurt waar ik werk. 
  Ik gééf om Hector* die met tranen in zijn ogen geen knuffel van me mag ontvangen nadat hij me een verjaardagsattentie gaf.  
  Ik gééf om Mariette*, die statistisch gezien al lang gestorven moest zijn (ze is 92!) en die onophoudelijk mijn arm vastpakt tijdens het vertellen van haar levensverhaal, op zoek naar verbinding en steun.
  I
  k gééf om Antoinette*, die aan haar ziekbed gekluisterd weigert met me te praten als ik mijn mondmasker op heb, omdat ze me niet begrijpt en mijn mimiek zo nodig heeft.
  En ik geef om Willy*, die zijn mondmasker (met opzet?) vergeet en daar op zijn oude dag soms wel 5 keer per dag voor teruggefloten wordt…  
  * namen zijn fictief, gebeurtenissen niet.
  Ik gééf om deze mensen en daarom draag ik met plezier (nu ja ) mijn mondmasker als ik in hun buurt ben. Geen idee of mijn mondmasker doet wat het zou moeten doen, maar het geeft de bewoners wel een 'veilig' gevoel en daar doe ik het voor. Zij zijn nl. de ‘risicogroep’, die we moeten beschermen, maar bovenal koesteren, want statistisch gezien hebben ze niet meer zo lang te leven...

 • Ik gééf om onze mensenrechten.
  Een flink aantal van deze rechten wordt nu zwaar geschonden door maatregelen die soms geen enkele steek houden:
 1. TV-presentatoren die aan tafel zitten in een voldoende geventileerde studio mogen hun mondmasker uitdoen <-> jongeren die aan tafel zitten in een voldoende verlucht schoollokaal mogen dit niet!
  = ALLE MENSEN WORDEN VRIJ GEBOREN EN MOETEN OP DEZELFDE MANIER BEHANDELD WORDEN… IEDEREEN HEEFT RECHT OP ALLE RECHTEN, ONGEACHT OF JE JONG OF OUD, MAN OF VROUW BENT...
  JE HEBT RECHT OP DEZELFDE BESCHERMING ALS IEDEREEN...

 2. Jongeren krijgen huiduitslag door het langdurig dragen van mondmaskers, eczeem door overdreven gebruik van ontsmettingsalcohol, hoofdpijn door zuurstofgebrek,…
  = JE MAG NIEMAND FOLTEREN
  (Onder foltering wordt verstaan: elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstige en vreselijke lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt. Onmenselijke behandeling is de behandeling waardoor een persoon ernstig geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht)

 3. Facebook en andere media censureren bepaalde berichten die niet passen in het eenzijdige plaatje dat ze ons willen voorhouden
  = JE HEBT RECHT OP VRIJHEID VAN MENING EN MENINGSUITING

 4. Sociale contacten worden beperkt tot de fameuze bubbel van afwisselend 4 à 10 personen
  = JE HEBT HET RECHT OM BIJEEN TE KOMEN

Op de website van Amnesty International vind je een vereenvoudigde versie van deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Lees ze gerust zelf eens na en schrik niet als je nog overtredingen hierop vaststelt!

 • Ik gééf om onze gezondheid en de vrije keuze die elke Belg hierin heeft, zoals vastgelegd in de Wet ‘Rechten van de patiënt’.
  Deze wet liet me jaren geleden toe ervoor te kiezen om mijn lichaam en dat van mijn kinderen te leren ziek zijn. Ik weigerde antibiotica, inentingen en medicijnen en zocht mijn heil in een gezondere leefstijl en het ondersteunen van onze immuniteit d.m.v . voeding, beweging, kruiden, enz…
  We oefenden onze weerstand volop met verkoudheden, griepjes, ontstekingen, enz…
  Ons getrainde lichaam weet intussen wat het moet doen als er een indringer voor de deur staat.
  Toen in maart 2020 mijn oudste zoon (21) geveld bleek door het virus, aarzelde ik bijgevolg geen seconde om hem thuis te laten uitzieken, dicht bij de mensen die van hem houden. Hij hoestte, snotterde en zweette erop los, verloor zijn smaak, at niet, sliep veel en... hij genas. Daarna was ik zelf aan de beurt en nummer 3 volgde snel, net zoals nummer 4, 5 en 6… maar dit terzijde.

Waar het om gaat is dit: ik maakte bewust deze keuze, want dat recht heb ik!

Als ik met dit schrijven ook maar iets wil bereiken, dan is het nèt dat iedereen deze keuze moet kunnen maken op basis van correcte gegevens en niet op basis van bangmakerij en winstbejag.

Ik ben een groot voorstander van een holistische aanpak. Virologen concentreren zich op het virus en lijken te vergeten dat er ook een menselijke gastheer aan vasthangt, met niet alleen een lichamelijk deel dat in gevaar is, maar ook een mentaal en niet te vergeten emotioneel deel waar door de huidige maatregelen meer slachtoffers dreigen te vallen dan dat we er redden...

Ik hoop dat je hierover gaat nadenken, opzoeken en kritisch lezen. Als jij dan bewust kiest voor een andere behandeling, medicijn, vaccin, enz.. dan is dat jouw keuze en jouw recht dat volledig gerespecteerd moet worden.

Ikzelf weiger te geloven in complot-theorieën. Ik weiger te geloven dat intelligente mensen met voorbedachte rade foute informatie en angst verspreiden.

Wel vraag ik me af hoe er ‘objectief’ gecommuniceerd kan worden als gezondheid en wetenschappelijk onderzoek ‘big business’ zijn?

Daarnaast blijf ik nog met een aantal vragen zitten:

Waarom wordt er niet veel méér ingezet op gezondheid dan op ziekte?

Waarom wordt er foute informatie verspreid?

Waarom wordt er nu alleen nog gefocust op het aantal besmettingen en niet meer op het verloop van de ziekte of de overlijdens?

Waarom gaan de media-virostatistimologen niet in gesprek met een flink aantal van hun collega-artsen, die elk vanuit hun eigen expertise de maatregelen in vraag durven stellen?
In plaats daarvan wordt elke kritische stem onrespectvol weerlegd, vaak zonder zinvolle argumentatie.

Hoe verklaren we dat ondanks de langdurige verregaande maatregelen het virus of ontelbare varianten ervan toch in opmars is (of zou zijn)?

Hoe effectief zijn die maatregelen dan?

En waarom, als het virus dan toch zo besmettelijk is dat het zich verplaatst via luchtdeeltjes tijdens het praten, niezen en hoesten, moet er bij een test tot pijnlijk diep in de neus gezocht worden?

Nogmaals, ik ben maar een simpele ziel, mensgerichte ondernemer, vriendin, moeder en (ziele)zusje, die meer geeft om mensen dan om cijfers, virussen en geld.

Wellicht daarom dat ik het niet begrijp….


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.